Vrakpant

Synger bilen din på siste verset? Vi tar imot din bil mot vrakpant!


Vi tar imot alle typer jernskrap
Vi tar imot alle typer jernskrap
Biltransporter
Vi henter din vrakpantbil
Pris på inntransport Follo, Oslo, Hurum region 500 kr.
Akershus utenom Follo regionen koster 800 kr.
Biler uten hjul og demonterte biler koster 800 kr.
Skal flere biler hentes fra samme adresse kan man få en pakkepris på dette.

Trenger du hjelp til transport av vrakpantbil?
Skjema for forespørsel på transport


Regler for vrakpant
 • Vrakpant er 3000 kr og utbetales fra Skatt nord, vrakpant utbetales ukentlig. Penger er stort sett på konto innen syv virkedager.
 • Vrakpantordningen omfatter person og varebiler under 3500 kg, samt kombinertbiler uansett tillatt totalvekt, beltemotorsykler, minibusser og campingbiler.
 • For å få utbetalt vrakpant må vraket leveres til godkjent biloppsamlingsplass som utsteder vrakmelding.
 • Skatt nord krever fullt fødselsnummer på den som skal ha utbetalt vrakpant.
 • Eier av bilen trenger ikke være den som leverer bilen. Den som leverer bilen skriver under på at bilen rettmessig skal vrakes og står dermed ansvarlig for vrakingen. Den som leverer bilen må medbringe gyldig legitimasjon.
 • Vi kan være behjelpelige med å levere skiltene til trafikkstasjonen.
 • Bilen må være fri for søppel.
 • Biloppsamlingsplassen tar fritt imot to hjulsett + reservehjul.
 • Vi henter også vrakpantbiler, pris på henting av bil er 500kr om ikke annet avtales. Skal flere biler hentes fra samme adresse kan man få en pakkepris på dette. Fyll ut hentemeldingsskjema øverst på startsiden.

Utbetaling av vrakpant
 • Vrakpant utbetales ukentlig.
 • Vrakpant utbetales med kroner 3 000 for personbil, varebil, kombinertbil, campingbil, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter.
 • Kjøretøyet må ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.

Fra 2018 utvides vrakpantordningen til også å gjelde:
 • Campingvogn - vrakpant kroner 3 000
 • Moped, lett og tung motorsykkel - vrakpant kroner 500
 • Lastebil, tankbil og trekkbil - vrakpant kroner 5 000.
 • Septiktank må være fjernet eller tømt før levering.
Finn våre deler, og en million andre, på