Vrakpant

Synger bilen din på siste verset, vi tar imot din bil mot vrakpant.

 • Vrakpant er 3000 kr og utbetales fra Skatt nord 2-4 uker etter utstedt vrakmelding.
 • Vrakpantordningen omfatter person og varebiler under 3500 kg, samt kombinertbiler uansett tillatt totalvekt, beltemotorsykler, minibusser og campingbiler.
 • For å få utbetalt vrakpant må vraket leveres til godkjent biloppsamlingsplass som utsteder vrakmelding.
 • Skatt nord krever fullt fødselsnummer på den som skal ha utbetalt vrakpant.
 • Eier av bilen trenger ikke være den som leverer bilen. Den som leverer bilen skriver under på at bilen rettmessig skal vrakes og står dermed ansvarlig for vrakingen. Den som leverer bilen må medbringe gyldig legitimasjon.
 • Vi kan være behjelpelige med å levere skiltene til trafikkstasjonen.
 • Bilen må være fri for søppel.
 • Biloppsamlingsplassen tar fritt imot to hjulsett + reservehjul.
 • Vi henter også vrakpantbiler, pris på henting av bil er 1000  kr om ikke annet avtales. Skal flere biler hentes fra samme adresse kan man få en pakkepris på dette. Fyll ut hentemeldingsskjema øverst på startsiden. 
 • Årsavgift ved vraking av bil

  Viktige datoer:

  • 1. januar - 31. januar: Hvis du har mottatt faktura på halv årsavgift for kjøretøyet som er registrert i løpet av desember 2017,slipper du å betale hvis kjøretøyet er vraket innen 30. januar 2018. Har du allerede betalt, vil du få refundert avgiften.

  Utbetaling av vrakpant

  • Vrakpant utbetales vanligvis 1 - 3 uker etter at kjøretøyet er levert til vraking.
  • Vrakpant utbetales med kroner 3 000 for personbil, varebil, kombinertbil, campingbil, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter.
  • Kjøretøyet må ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.

  Fra 2018 utvides vrakpantordningen til også å gjelde:

  • Campingvogn - vrakpant kroner 3 000
  • Moped, lett og tung motorsykkel - vrakpant kroner 500
  • Lastebil, tankbil og trekkbil - vrakpant kroner 5 000.
  • Septiktank må være fjernet eller tømt før levering.

 20171025_145249[1].jpg

Årsavgiften legges om fra 2018.

2017 er siste året årsavgiften for kjøretøy kreves inn. Årsavgiften legges om til en trafikkforsikringsavgift og vil fra 2018 faktureres via bilforsikringen. Omleggingen vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere. Den nye avgiften vil følge forsikringsavtalen på kjøretøyet. Siden en forsikringsavtale løper for ett år av gangen, vil en del allerede i år få fakturaer med trafikkforsikringsavgift for 2018.

 


DSC00703.JPG

Vi tar imot alle typer jernskrap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi henter din vrakpantbil.

Vi henter også vrakpantbiler i hele Akershus, Follo og Østfold, pris på henting av bil er 1000 kr om ikke annet avtales. Skal flere biler hentes fra samme adresse kan man få en pakkepris på dette.

 

2015-12-09 11.08.06.jpg